tirsdag 23. oktober 2012

Ny hjemmeside / Barnehage blogg

Vi vil nå prøve ut en ny hjemmeside for barnehagen.
Denne siden er foreløpig under konstruksjon.
Vår gamle side er fortsatt oppe. www.varingskollenbhg.no