mandag 29. oktober 2012

Ny hjemmeside / Barnehage blogg

Da er den nye siden oppe å går. Foreløpig under en midlertidig adresse, men vi jobber med å få vår normale adresse tilbake snart.

Siden vil fungere slik at hver avdeling blogger om sin egen avdeling, og hva de driver med.
Hovedsiden vil inneholde viktig informasjon for hele barnehagen.

Vi tror dette vil bidra til en mere "real-time" informasjonsflyt. Og en mer aktiv side. I tillegg er det en bedre løsning for bruk av smarttelefon.

Den pedagogiske ledelsen vil snarest få kursing i hvordan man oppdaterer siden, men inntil da vil avdelingssidene ikke være helt 100% slik vi ønsker.

Fredagsmailen dere mottar hver fredag blir muligens avviklet om vi ser at dette fungere.

Personvern og sikkerhet vil selvfølgelig ha et høyt fokus.

Håper dere blir fornøyd.