mandag 5. november 2012

"Barnesykdommer" på hjemmesiden

Vi opplever noen "barnesykdommer" med den nye hjemmesiden.

Siden, og dokumenter på siden, vil derfor ligge nede til tider.
Vi jobber med å løse alle problemer.