mandag 11. mars 2013

Årsmøte

- møt opp med stemmeretten din.

Tid: torsdag 21. mars klokka 19
Sted: fellesrommet i barnehagen


Send inn forslag til saker
Årsmøtet er det øverste organet i barnehagen, og svært viktige saker blir tatt opp. Det er en del faste punkt på årsmøtet (jf. sakslisten nedenfor), men du kan òg sende inn forslag til saker, forslag til vedtektsendringer eller forslag til styremedlemmer, innen 1. mars 2013.
Mail med forslag til saker sendes til: kjetil.lovstad@gmail.com

Saksliste
Så langt ser sakslista slik ut:

  • valg av møteleder
  • valg av to andelseiere til å underskrive protokollen
  • godkjenning av innkallingen til møtet
  • godkjenning av årsmeldingen fra eierstyret
  • godkjenning av regnskapet for 2012 og orientering om budsjettet for 2013
  • eventuelle innkommene forslag
  • eventuelle forslag om vedtektsendringer
  • eventuelt forslag om oppløsning
  • valg av styremedlemmer – 3 styremedlemmer er på valg, inkl styreleder
  • valg av valgkomité

Styret legger ut alle møtedokumentene på nettsidene til barnehagen så snart de er klare, senest en uke før årsmøtet. Du får informasjon når dokumentene er tilgjengelige.

Vel møtt!Hilsen Eierstyret