torsdag 14. mars 2013

Årsmøte

Her følger dokumenter til Årsmøte.

Følgende dokumenter ligger foreløpig ute:
 - Eierstyrets årsberetning
 - Revisjonsberetning
 - Årsregnskap med noter
 - Innstilling fra valgkomiteen
 - Akkumulert resultatbudsjett for 2013

Det krever passord for å åpne dokumentene. Dette passordet vil bli sendt ut til andelseiere i løpet av torsdag, 14. mars. Har du ikke mottatt passord innen oppgitt dato, kan du ta kontakt med stian@varingskollenbhg.no

Se dokumentene her.

Er du mobil- eller tablet-bruker må du klikke på "Download" knappen etter du har valgt dokument. Deretter får du beskjed om å taste passord.