tirsdag 12. mars 2013

Barnehagegranskingen

VG har de seneste dagene hatt stort fokus på barnehager landet rundt. Etter at de har gått gjennom 4500 tilsynsrapporter har de avdekket at 1 av 2 barnehager bryter loven.

Her kan dere lese vår tilsynsrapport.

I rapporten heter det at Varingskollen barnehage venter på svar av radonmåling. Dette er det eneste punktet Nittedal ønsket tilbakemelding/utbedring på.
Vi har fått svar på radonmålingene, og vi kan melde at radonkonsentrasjonen i barnehagen er godt under de anbefalte grensene fra Statens Strålevern.