tirsdag 2. september 2014

Velkommen til foreldremøte

TIRSDAG 16. SEPTEMBER


Foreldremøte starter rett etter foreldrerådsmøte som begynner kl. 1830.
(Vær oppmerksom på at også foreldrerådsmøtet er for alle foreldrene)

Saker:

* SU leder forteller litt om samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen. Hvem som sitter i utvalget, rolle og mandat.

* Presentasjon av personal og informasjon ved Jorunn (styrer)

* Avdelingsvis - årsplan med mer

Foreldremøte er planlagt ferdig til kl. 2100.

Vi ønsker alle en hyggelig kveld!