fredag 14. november 2014

Økning av maksbeløpet fra 1.januar 2015

Til foreldre/foresatte,

I statsbudsjettet er det foreslått en økning i maksbeløpet til foreldrebetalingen i barnehagen. Eierstyret i barnehagen har derfor besluttet å følge denne prisøkningen fra og med 1.januar 2015.

Dette fordi kommunen også øker sin foreldrebetaling og barnehagen får sitt tilskudd beregnet ut fra kommunens budsjetter både i forhold til inntekts-og kostnadssiden.

Med forbehold om at foreslåtte endring vedtas i statsbudsjettet, øker Varingskollen barnehage foreldrebetaling ihht styrevedtaket nedenfor.

«Styret vedtar å øke maksprisen for oppholdsbetaling/ foreldrebetaling i samsvar med den maksprisen for oppholdsbetaling i barnehager som besluttes ved Stortingets budsjettbehandling. I forslag til budsjett, foreslås maksprisen å økes til kr 2580 pr mnd for barn med fulltidsplass i barnehagen. Foreldre/ foresatte varsles umiddelbart, og med endelig beskjed når budsjettbehandlingen i Stortinget er sluttført.»