søndag 28. desember 2014

Ny layout - endringer på hjemmesiden

Barnehagens hjemmeside har nå fått en ny layout og fått en liten oppgradering. I tillegg har både musikkgruppa og alpinskolen fått sine egne sider.

Ny headover er også på gang!