fredag 23. januar 2015

Velkommen til Helseseminar 25.februar


Årets tema ER «Vi bryr oss». 

Det vil bli foredrag av Annica Øygard (STL koordinator i Nittedal kommune) og teaterforestilling av Teatersmia – «Heng deg». Meget sterk forestilling, der vi vil få innblikk i barns liv der mobbing er 
tema.

Helseseminaret er fra kl.1800-2030.
tirsdag 20. januar 2015

Referat - SU møte 14.01.2015Her kan dere lese referatet fra forrige SU møte.

Les referatet her

Informasjon vedrørende omgangsyke

Informasjon vedrørende omgangssyke

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med omgangssyke skal holde seg hjemme i 48 timer etter siste oppkast av hensyn til smitte. Diarè/oppkast – omgangssyke smitter veldig lett og sprer seg derfor raskt, spesielt i institusjoner som barnehager. Denne sykdommen ser heller ikke på alder, og rammer derfor både barn og voksne like lett.

Etter at dette er blitt tatt opp i både SU og i barnehagens styre, ble det på SU-møte 8.oktober 2014, enstemmig vedtatt at alle barn og ansatte med omgangssyke må holde seg hjemme i 48 timer etter siste oppkast. Dette for å redusere spredning både blant barn og ansatte i barnehagen, og dermed også sykefravær blant de ansatte.

Vi håper på forståelse for dette, og takker samtidig alle for at de bidrar til en «friskere» barnehage.


tirsdag 6. januar 2015

Økning av makspris i barnehagen

Eierstyret viser til utsendt informasjon 17. november om økning i maksprisen for den månedlige foreldrebetalingen i barnehagen.
Stortingets budsjettprosess er nå avsluttet, og når det gjelder maksprisen for oppholdsbetaling i barnehage, ble resultatet slik at maksprisen endres trinnvis ila 2015 - fra kr 2.405 til kr 2.480 fra og med januar 2015, og deretter en økning til kr 2.580 fra og med 1. mai 2015.

I tråd med eierstyrets vedtak og i tråd med kommunens økninger, vil dermed foreldrebetaling for fulltids plass i Varingskollen barnehage fra og med 1. januar 2015 være kr 2.480/ mnd. Fra og med 1. mai 2015 vil den økes til kr 2.580/ mnd.

I tillegg til selve oppholdsbetalingen kommer turpenger og matpenger, som per i dag er satt til kr 20 pr mnd i turpenger og kr 400 pr mnd i matpenger. Disse beløpene vil stå uendret.

Ved spørsmål til dette kan eierstyret kontaktes på eierstyret@varingskollenbhg.no