tirsdag 20. januar 2015

Informasjon vedrørende omgangsyke

Informasjon vedrørende omgangssyke

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med omgangssyke skal holde seg hjemme i 48 timer etter siste oppkast av hensyn til smitte. Diarè/oppkast – omgangssyke smitter veldig lett og sprer seg derfor raskt, spesielt i institusjoner som barnehager. Denne sykdommen ser heller ikke på alder, og rammer derfor både barn og voksne like lett.

Etter at dette er blitt tatt opp i både SU og i barnehagens styre, ble det på SU-møte 8.oktober 2014, enstemmig vedtatt at alle barn og ansatte med omgangssyke må holde seg hjemme i 48 timer etter siste oppkast. Dette for å redusere spredning både blant barn og ansatte i barnehagen, og dermed også sykefravær blant de ansatte.

Vi håper på forståelse for dette, og takker samtidig alle for at de bidrar til en «friskere» barnehage.