tirsdag 6. januar 2015

Økning av makspris i barnehagen

Eierstyret viser til utsendt informasjon 17. november om økning i maksprisen for den månedlige foreldrebetalingen i barnehagen.
Stortingets budsjettprosess er nå avsluttet, og når det gjelder maksprisen for oppholdsbetaling i barnehage, ble resultatet slik at maksprisen endres trinnvis ila 2015 - fra kr 2.405 til kr 2.480 fra og med januar 2015, og deretter en økning til kr 2.580 fra og med 1. mai 2015.

I tråd med eierstyrets vedtak og i tråd med kommunens økninger, vil dermed foreldrebetaling for fulltids plass i Varingskollen barnehage fra og med 1. januar 2015 være kr 2.480/ mnd. Fra og med 1. mai 2015 vil den økes til kr 2.580/ mnd.

I tillegg til selve oppholdsbetalingen kommer turpenger og matpenger, som per i dag er satt til kr 20 pr mnd i turpenger og kr 400 pr mnd i matpenger. Disse beløpene vil stå uendret.

Ved spørsmål til dette kan eierstyret kontaktes på eierstyret@varingskollenbhg.no