onsdag 25. februar 2015

Barnehagen på Facebook

Nå kan du også følge barnehagen på Facebook!

Her vil vi poste diverse informasjon, nyttige lenker både interne og eksterne. Live oppdateringer fra hverdagen.
Det meste vil være lenket opp til www.varingskollenbhg.no
Gruppen er offentlig og åpen for alle! Bli med og følg oss!¨
NB! Bilder av barn og ansatte vil aldri bli publisert i denne gruppen.

Følg oss på Facebook her

Lusekampanje i uke 10

I Nittedal har det vært mye lus de siste årene. Flere barnehager har hatt problemer med å bli kvitt lus. Det er kostbart og mye jobb hvis man gjentatte ganger må behandle barnet/hele familien for lus.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til å ha årlige lusekampanjer da forsking viser at dersom sjekk og behandling skjer samtidig, reduseres lusetilfellene over tid.

Derfor kjører det nå felles lusekampanje i barnhagene og skolene i Nittedal kommune i uke 10.


Mer informasjon vil komme i uke 10 hvor det vil bli hengt opp lapp på hvert enkelt barns plass og hvor vi ønsker en tilbakemelding på lusesjekken er gjennomført.

Gode tips til barnebursdager

Sjekk de faktiske forholdene rundt selve invitasjonen. Er den kommet fram? Har fristen og din kontaktinfo vært tydelig nok? Er det andre konkurrerende arrangementer som skjer denne dagen?

Det er ikke alltid vond vilje eller mobbing som ligger bak når noen uteblir fra bursdag. Det kan også være stressede og uoppmerksomme voksne som er årsaken. Resultatet kan bli at de glemmer å si ifra. Det er uansett ikke bra.

Men hvis det er en systematikk i dette, må voksne reagere. Når en hel gjeng uteblir fra en bursdag er det naturlig at folk reagerer.

Når du inviterer til barnebursdag, send det ut via SMS, e-post eller via Facebook. Lapper kan lett bli borte i sekken.

Inviter alle, enten hele klassen eller bare jentene eller bare guttene eller sitt eget barns kull.

Be om tilbakemelding fra foreldrene, uansett om barnet kan komme eller ikke. Da er foreldrene nødt til å forholde seg til invitasjonen.

Vær bestemt på at ditt barn skal gå i bursdag, selv om han eller hun sier de ikke vil. Vi voksne må forklare hvorfor vi må oppføre oss slik vi vil at andre skal oppføre seg mot oss.

Foreldrene har en svært viktig rolle. Følg med på hva barna får med seg hjem fra skolen, still spørsmål, gi tilbakemeldinger og sørg for at barna går en god skole.
mandag 23. februar 2015

Innkalling: Årsmøte 2015

Lyst til å påvirke og få informasjon om driften av barnehagen? Møt opp på årsmøtet 2015!

Dato: onsdag 25. mars
Tid: kl 19 - 21
Sted: fellesrommet i barnehagen

Send inn forslag til saker

Årsmøtet er det øverste organet i barnehagen, og viktige saker vedrørende barnehagens drift blir tatt opp. Det er en del faste punkt på årsmøtet (jf. sakslisten nedenfor), men du kan òg sende inn forslag til saker, forslag til vedtektsendringer eller forslag til styremedlemmer, innen 1. mars 2015.

Mail med forslag til saker sendes til: eierstyret@varingskollenbhg.no