onsdag 25. februar 2015

Gode tips til barnebursdager

Sjekk de faktiske forholdene rundt selve invitasjonen. Er den kommet fram? Har fristen og din kontaktinfo vært tydelig nok? Er det andre konkurrerende arrangementer som skjer denne dagen?

Det er ikke alltid vond vilje eller mobbing som ligger bak når noen uteblir fra bursdag. Det kan også være stressede og uoppmerksomme voksne som er årsaken. Resultatet kan bli at de glemmer å si ifra. Det er uansett ikke bra.

Men hvis det er en systematikk i dette, må voksne reagere. Når en hel gjeng uteblir fra en bursdag er det naturlig at folk reagerer.

Når du inviterer til barnebursdag, send det ut via SMS, e-post eller via Facebook. Lapper kan lett bli borte i sekken.

Inviter alle, enten hele klassen eller bare jentene eller bare guttene eller sitt eget barns kull.

Be om tilbakemelding fra foreldrene, uansett om barnet kan komme eller ikke. Da er foreldrene nødt til å forholde seg til invitasjonen.

Vær bestemt på at ditt barn skal gå i bursdag, selv om han eller hun sier de ikke vil. Vi voksne må forklare hvorfor vi må oppføre oss slik vi vil at andre skal oppføre seg mot oss.

Foreldrene har en svært viktig rolle. Følg med på hva barna får med seg hjem fra skolen, still spørsmål, gi tilbakemeldinger og sørg for at barna går en god skole.