mandag 23. februar 2015

Innkalling: Årsmøte 2015

Lyst til å påvirke og få informasjon om driften av barnehagen? Møt opp på årsmøtet 2015!

Dato: onsdag 25. mars
Tid: kl 19 - 21
Sted: fellesrommet i barnehagen

Send inn forslag til saker

Årsmøtet er det øverste organet i barnehagen, og viktige saker vedrørende barnehagens drift blir tatt opp. Det er en del faste punkt på årsmøtet (jf. sakslisten nedenfor), men du kan òg sende inn forslag til saker, forslag til vedtektsendringer eller forslag til styremedlemmer, innen 1. mars 2015.

Mail med forslag til saker sendes til: eierstyret@varingskollenbhg.no