onsdag 25. februar 2015

Lusekampanje i uke 10

I Nittedal har det vært mye lus de siste årene. Flere barnehager har hatt problemer med å bli kvitt lus. Det er kostbart og mye jobb hvis man gjentatte ganger må behandle barnet/hele familien for lus.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til å ha årlige lusekampanjer da forsking viser at dersom sjekk og behandling skjer samtidig, reduseres lusetilfellene over tid.

Derfor kjører det nå felles lusekampanje i barnhagene og skolene i Nittedal kommune i uke 10.


Mer informasjon vil komme i uke 10 hvor det vil bli hengt opp lapp på hvert enkelt barns plass og hvor vi ønsker en tilbakemelding på lusesjekken er gjennomført.