tirsdag 3. mars 2015

Oppsummering - Helseseminaret 2015

Her kan dere lese oppsummeringen fra årets helseseminar og se
PP-presentasjonen som ble brukt.


Les oppsummering fra Helseseminaret her

Les Power Point-presentasjonen her