onsdag 27. mai 2015

Foreldremøte - Nye foreldre

I dag er det foreldremøte for nye foreldre i barnehagen.

Sted: Fellesrommet
Kl. 1800-1900

Tilstede vil de pedagogiske lederne fra hver avdeling være.

Velkommen!