mandag 29. juni 2015

Sommer i barnehagen

Her kommer litt informasjon om sommeren i barnehagen, uke 28-31. 

Følgende informasjon finner dere under:

* Barnas baseavdeling i de forskjellige ukene
* Ansvarlig voksen der ditt barn er
* Kontakt informasjon til ditt barns avdeling

Det er lagt opptil at det skal til en hver tid være en voksen fra hver avdeling tilstede. dette for å gi barna en trygg hverdag og en trygg og kjent voksen til å forholde seg til.

Det blir laget ukesplaner hver uke, så man har muligheten til å planlegge hva man trenger til en hver tid.

Småbarn (Gul og Rød)

Uke 29: Base på Gul - Ansvarlig leder; Bente
Uke 30: Base på Gul - Ansvarlig leder; Anita
Uke 31: Base på Rød - Ansvarlig leder; Elin

For å melde fra om fravær eller ønsker generell kontakt med småbarnsavdelingene, kan de treffes på GUL sin telefon tlf. 940 01 559 (husk å noter ned nummer)


Storbarn (Grønn, Blå og Naturligvis)

Uke 29: Base på Grønn - Ansvarlig leder; Stina
Uke 30: Base på Grønn - Ansvarlig leder; Mats
Uke 31: Base på Grønn - Ansvarlig leder; Anders/ Gullveig

For å melde fra om fravær eller ønsker generell kontakt med storbarnsavdelingene, kan de treffes på GRØNN sin telefon tlf. 940 01 563 (husk å noter ned nummer)

Vi ønsker med dette alle foresatte og ikke minst alle barna en riktig god sommer!


Barnehagen 

torsdag 18. juni 2015

onsdag 17. juni 2015

Vi lager kulturskatt

I forbindelse med bygging av nytt kulturhus har kommunen invitert barnehagene i bygda til  være med å sette sitt preg. Barna har fått i oppgave å lage små kort hvor de skal tegne og skriv "Derfor liker jeg Nittedal". Disse kortene skal samles inn og legges i en kiste. Denne kisten blir bygd inn i det nye kulturhuset og skal åpnes om 100 år. mandag 15. juni 2015

Nye regler for redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehage

Det er laget et nytt søknadskjema nå som erstatter gammelt skjema etter at nytt regelverk ble innført 1. mai. 

Grunnen til at skjemaet er nytt nå er at det er innført en rett til gratis kjernetid på 20 timer for 4- og 5-åringer i familier (husholdninger) med årsinntekt under kr. 405 000,-. 

Gratis kjernetid kommer i tillegg til retten på redusert oppholdsbetaling og det vil bli fattet vedtak om gratis kjernetid sammen med vedtak om redusert oppholdsbetaling (samme søknadsskjema). 4- og 5-åringer vil i denne sammenhengen si hele årskull, i år barn født 2010 og 2011 (og også for 2009-kullet, barn med utsatt skolestart). 

Søknadsskjema finnes på følgende internettside, siden kalt «Foreldrebetaling i barnehage»

Du kan også laste ned skjema her

lørdag 13. juni 2015

Utdannelse og kompetansebygging bland personalet er viktig

Utdannelse og kompetanse bygging blandt personalet er et av fokus områdene til barnehagen. Dette gjør vi via kurs, gode og faglige personalmøter, samt oppfordring til skolegang.
I dag har vi flere i personalet som gjennomfører skolegang. Mats Øksne (Naturligvis) er snart ferdig med sitt andre år på HiOA og barnehagelærerutdanningen. Ann-Kristin Røkke (Naturligvis), Sjatti Hermansen (Grønn) og Karin Fjeldsgaard (Blå) går opp til eksamen som Barne -og Ungdomsarbeider.


Ole Sogn (Grønn) har fått tildelt plass på HiOA fra høsten av og begynner da på barnehagelærerutdanning.

I tillegg har barnehagen 3 lærlinger innen barne -og ungdomsarbeider. Dette er Christopher Høie (Grønn), Jesper Helverschou (Grønn) og Johanne Stenslett (Naturligvis).

Det vil si at vi har hele 8 av våre ansatte ute i skolegang. Kjempe bra!