mandag 15. juni 2015

Nye regler for redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehage

Det er laget et nytt søknadskjema nå som erstatter gammelt skjema etter at nytt regelverk ble innført 1. mai. 

Grunnen til at skjemaet er nytt nå er at det er innført en rett til gratis kjernetid på 20 timer for 4- og 5-åringer i familier (husholdninger) med årsinntekt under kr. 405 000,-. 

Gratis kjernetid kommer i tillegg til retten på redusert oppholdsbetaling og det vil bli fattet vedtak om gratis kjernetid sammen med vedtak om redusert oppholdsbetaling (samme søknadsskjema). 4- og 5-åringer vil i denne sammenhengen si hele årskull, i år barn født 2010 og 2011 (og også for 2009-kullet, barn med utsatt skolestart). 

Søknadsskjema finnes på følgende internettside, siden kalt «Foreldrebetaling i barnehage»

Du kan også laste ned skjema her