mandag 29. juni 2015

Sommer i barnehagen

Her kommer litt informasjon om sommeren i barnehagen, uke 28-31. 

Følgende informasjon finner dere under:

* Barnas baseavdeling i de forskjellige ukene
* Ansvarlig voksen der ditt barn er
* Kontakt informasjon til ditt barns avdeling

Det er lagt opptil at det skal til en hver tid være en voksen fra hver avdeling tilstede. dette for å gi barna en trygg hverdag og en trygg og kjent voksen til å forholde seg til.

Det blir laget ukesplaner hver uke, så man har muligheten til å planlegge hva man trenger til en hver tid.

Småbarn (Gul og Rød)

Uke 29: Base på Gul - Ansvarlig leder; Bente
Uke 30: Base på Gul - Ansvarlig leder; Anita
Uke 31: Base på Rød - Ansvarlig leder; Elin

For å melde fra om fravær eller ønsker generell kontakt med småbarnsavdelingene, kan de treffes på GUL sin telefon tlf. 940 01 559 (husk å noter ned nummer)


Storbarn (Grønn, Blå og Naturligvis)

Uke 29: Base på Grønn - Ansvarlig leder; Stina
Uke 30: Base på Grønn - Ansvarlig leder; Mats
Uke 31: Base på Grønn - Ansvarlig leder; Anders/ Gullveig

For å melde fra om fravær eller ønsker generell kontakt med storbarnsavdelingene, kan de treffes på GRØNN sin telefon tlf. 940 01 563 (husk å noter ned nummer)

Vi ønsker med dette alle foresatte og ikke minst alle barna en riktig god sommer!


Barnehagen