lørdag 13. juni 2015

Utdannelse og kompetansebygging bland personalet er viktig

Utdannelse og kompetanse bygging blandt personalet er et av fokus områdene til barnehagen. Dette gjør vi via kurs, gode og faglige personalmøter, samt oppfordring til skolegang.
I dag har vi flere i personalet som gjennomfører skolegang. Mats Øksne (Naturligvis) er snart ferdig med sitt andre år på HiOA og barnehagelærerutdanningen. Ann-Kristin Røkke (Naturligvis), Sjatti Hermansen (Grønn) og Karin Fjeldsgaard (Blå) går opp til eksamen som Barne -og Ungdomsarbeider.


Ole Sogn (Grønn) har fått tildelt plass på HiOA fra høsten av og begynner da på barnehagelærerutdanning.

I tillegg har barnehagen 3 lærlinger innen barne -og ungdomsarbeider. Dette er Christopher Høie (Grønn), Jesper Helverschou (Grønn) og Johanne Stenslett (Naturligvis).

Det vil si at vi har hele 8 av våre ansatte ute i skolegang. Kjempe bra!