onsdag 17. juni 2015

Vi lager kulturskatt

I forbindelse med bygging av nytt kulturhus har kommunen invitert barnehagene i bygda til  være med å sette sitt preg. Barna har fått i oppgave å lage små kort hvor de skal tegne og skriv "Derfor liker jeg Nittedal". Disse kortene skal samles inn og legges i en kiste. Denne kisten blir bygd inn i det nye kulturhuset og skal åpnes om 100 år.