onsdag 12. august 2015

Fotografering - 2015/2016


 Fotografen kommer til barnehagen i uke 39.

Onsdag 23 og torsdag 24. september er satt av til fotografering.

Nærmere informasjon kommer...