lørdag 1. august 2015

Ny høst - nytt barnehageår

Det er igjen dukket for en ny høst med et nytt barnehageår.

Nye barn og nye foreldre som vil få en ny hverdag i en ny barnehage. For de kjente og kjære barna vil det være nye barn på sin avdeling, noen har kanskje byttet avdeling selv. Ny voksne å forholde seg til og en ny hverdag etter en lang og god sommer med fri fra barnehagen.
Det vil skapes nye bekjentskap, nye venner og nye minner både for store og små.
Vi ønsker alle nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen!