onsdag 9. september 2015

Mottar du ikke e-post fra barnehagen?

Mottar du ikke e-post fra barnehagens felles e-post eller kanskje heller ikke fra avdelingen?

Klikk deg inn på denne linken og legg inn e-posten din.

Husk å merk med barnets navn og avdeling.