mandag 30. november 2015

St. Lucia 11. Desember

Vi ber alle foreldre om å holde av morgenen fredag 11.desember.

Da vil det tradisjonelle Lucia-toget gå i barnehagen.

Det er førskolebarna som skal gå i toget, men vi ønsker å oppfordre de andre barna til også å kle seg i hvit denne morgenen.

Mer informasjon kommer nærmere...