lørdag 17. desember 2016

Alpinskolen 2017


TORSDAG 12. OG FREDAG 13.JANUAR ER VI I GANG!

Nå kjører vi i gang med alpinskolen for dette barnehageåret. Forholdene i Varingskollen ser lovende ut slik at vi kan gi barna en morsom og læringsrik periode i alpinbakken.

Under finner dere litt informasjon. Det er viktig at dere leser denne nøye, slik at barna har med seg alt de trenger når det er behov. Det er også viktig at dere er oppdatert på hvor utstyr skal plasseres, da dette gjør arbeidet med å finne riktig ski for barna og de ansatte en god del lettere.


Tider:

Torsdager kl. 0930 - 1100 , Naturligvis, Nybegynnere
Torsdager kl. 1200-1330, Blå, Nybegynnere
Fredager kl. 0930-1100, Grønn, Nybegynnere
Fredager kl. 1200-1400, Alle avdelinger, Viderekommende

Er du usikker på hvilke nivå du meldte på, så spør på DIN avdeling.

Følgende utstyr må barna ha:

- Ski 
- Alpinstøvler
- Hjelm
- Buff
- Hansker/votter

Staver trenger vi ikke å ta med. 

VIKTIG! Husk å merk utstyret godt og tydelig, spesielt skiene!

Plassering av ski:

Torsdager plasser Naturligvis sine ski til venstre for hovedporten og Blå til høyre for porten. 

Fredager plasserer Grønn avdeling til venstre og Viderekommende til høyre

Ved henting vil dere finne skiene oppe i hengeren som er plassert ved hovedporten. 

NB! Det vil under alle øktene være med personalet fra den avdelingen ditt barn hører til, slik at barnet Har en trygg og kjent ansatt med på tur.

Da er det bare å glede seg til noen innholdsrike uker med alpin med barna. 

onsdag 23. november 2016

Hyggelige ord fra Varingskollen


Varingskollen Alpinsenter delte et fantastisk bilde og med hyggelig ord på Instagram som vi følte vi bare måtte dele.


" Men for våre VIP-gjester fra Varingskollen Barnehage så er vi åpent døgnet rundt" #norgesbestebarnehage

Adventsfest 24.november


Som tradisjon arrangerer Samarbeidsutvalget adventsfest 24.november fra kl. 1630-1800. Julegranen blir tent, sang og musikk av barna og kanskje får vi besøk.

Velkommen skal dere være!

søndag 6. november 2016

Mottar du ikke e-post?

Mottar du ikke e-post fra barnehagens felles e-post adresse?

Da fyller du inn den nødvendige informasjonen i skjemaet under. Klikk deg inn på linken.

Registrer e-posten din her.

Påmelding - Alpinskolen 2017

Hvert år gjennomfører barnehagen alpinskole to dager i uken i samarbeid med Varingskollen Alpinsenter.
Dette er et tilbud som blir gitt til de to eldste kullene i barnehagen og er meget populært. I år vil dette gjelde barn født i 2011 og 2012.

Alpinskolen foregår innenfor barnehagens åpningstider.

PÅMELDING HER

tirsdag 11. oktober 2016

Planleggingsdager = Barnehagen stengt


Vi minner om at barnehagen har planleggingsdager torsdag 20.oktober og fredag 21.oktober. Barnehagen holder da stengt disse dagene.

tirsdag 4. oktober 2016

BESAFE i barnehagen

Bilde fra tidligere BESAFE prosjekt
I forbindelse med den nasjonale kampanjen mot mobbing, har Nittedal kommune sin egen BESAFE – uke. 

I år er temaet tilskuerrollen, hva er tilskuerrollen?  Tilskuerrollen er de som står og ser på, den som tier samtykker og dermed oppmuntrer mobberen. Indirekte uttrykker de sin aksept. Det er viktig at dere foreldre griper inn hvis dere ser at ugreie ting skjer, og snakker om hva det handler om å være i tilskuerrollen med barna deres.

Vi skal ha en samling og kunstutstilling den 27.10.16 der vennskap og samarbeid er i fokus. Kunstutstillingen vil vise fram barnekunst, samt ha bilder der vi ser prosessen fram til ferdig produkt. Samlingen handler om en gutt som blir mobbet på grunn av den nye jakka si, og er et dramaforløp som vi voksne skal vise barna. 
Dere foreldre har mulighet til å gå ned på fellesrommet ved henting å ta en titt denne ettermiddagen.

Oppgradering av uteområde i barnehagen

Vi er godt i gang med oppgraderingen av uteområde i barnehagen. De jobber og man kan daglig se fremgang.

Område blir jobbet med i soner, noe som gjør at enkelte områder vil være stengt v i perioder.
I utgangspunktet håper vi at de skal være ferdig innen oktober er ferdig.

Vi takker for tålmodigheten til dere foresatte med tanke på parkeringsmuligheter under byggeperioden.


Barnehagen med bidrag til Varingskollen Alpinsenter

Som kjent har Hakadal IL tatt over driften av alpinanlegget i Varingskollen. Som en flittig bruker av anlegget ønsket Varingskollen Barnehage i samarbeid med SU å gi noe tilbake og gi de en god start. Gjennom salg av kaker og lodd under sommerfesten og gjennom salg av bilder og bøker fra prosjektet "Generasjonssang" har barnehagen samlet inn kr 15553,- . Dette ble overrakt til Hakadal IL og Varingskolllen Alpinsenter under foreldremøte 27.september.

Les mer om overrekkelsen i Varingen her eller i fredagens papirutgave.

Vi håper fortsatt på et godt og langt samarbeid med Hakadal IL og Varingskollen Alpinsenter.

onsdag 21. september 2016

fredag 16. september 2016

onsdag 14. september 2016

Utbedring av barnehagens uteareal

Til foresatte...

Endelig så skjer det vi har ventet på lenge...

Barnehagens uteareal skal forbedres. Endelig får vi et uteområde barnehage som innbyder til lek, samspill og moro for både barn og voksene.

Fredag 16.september settes det første spadetaket og arbeidet er endelig i gang. Under byggeperioden vil dette skape noen utfordringer for barnehagen og den daglige driften.

Arbeidet vil foregå i soner, det vil si at arbeidet vil foregå innenfor visse områder hvor det settes fysiske grenser for hvor barna har tilgang. Barnehagen vil derfor i denne perioden være mer på tur utenfor barnehagens område og bruke mer av nærmiljøet. Informasjon om dette vil bli gitt på de enkelte avdelingene.

Barnehagens parkering vil til tider være både minimert og til tider helt stengt, men det vil dere få ekstra informasjon på om det skjer.  Derfor oppfordrer vi ved levering og henting om å parkere alternativt og har du muligheten.

Når det gjelder barn som sover i barnehagen jobber vi med å finne beste løsning som er til det beste for de gjeldene barna når vi begynner med den sonen.

I perioden hvor barnehagens uteareal utarbeides ber vi om forståelse av dere foresatte at det kan bli endringer i oppsatte planer og at det til tider vil være lite parkeringsmuligheter.

Barn og voksne gleder seg stort til å få et nytt uteområde, nye lekeapparat og en helt ny hverdag innenfor barnehagens gjerder.


Tusen takk for samarbeidet!Barnehagen

Parkering i barnehagen fredag/mandag

Fredag 16.september og mandag 19.september kan man IKKE parkere ved steinmuren opp mot lekeplassen i barnehagen. Da begynner arbeidet med å forbedre barnehagens uteareal.

Vi ber dere derfor i i den gitte tidsperioden om å parkere alternativt.

NB! Ta hensyn, slik at vi ikke hindrer fremkommeligheten til naboer og utrykningskjøretøy.

Takk på forhånd.

fredag 26. august 2016

Lusekampanje - Uke 35

I Nittedal har det vært mye lus de siste årene. Flere barnehager har hatt problemer med å bli kvitt lus. Det er kostbart og mye jobb hvis man gjentatte ganger må behandle barnet/ hele familien for lus.
Folkehelseinstituttet oppfordrer til å ha årlige lusekampanjer da forskning viser at dersom sjekk og behandling skjer samtidig, reduseres lusetilfellene over tid. Nittedal har derfor valgt å satse på forebygging av lusespredning gjennom lusekampanje i uke 10 og 35.
Lusesjekk med kam er det viktigste tiltaket vi har mot hodelus.


Les i vedlagte brosjyre om hodelus eller les på folkehelseinstituttet sine nettsider:  http://www.fhi.no/tema/lus

onsdag 24. august 2016

Halvårsplan for førskolen


Vi har nå lagt ut halvsårsplan for førskolen for kommende høst.

Denne finner du ved å klikke deg inn på Førskole-fanen i menyen over.
Der finner du den både som blogginnlegg og i fanen på høyreside.

Skriv ut og start allerede nå med å forberede barna til en spennende høst.

Planleggingsdag 26.august - Barnehagen stengtVi minner om at barnehagen har planleggingsdag kommende fredag, 26.august.


Barnehagen er da stengt.

onsdag 17. august 2016

Mottar du ikke e-post fra barnehagen?


Mottar du ikke e-post fra barnehagens fellesmail? Da kan vi hende har feil e-post eller har skrevet feil i adressen.

Ved å trykke på linken under kan du registere e-posten din selv inn i systemet. Følg instruksene i skjemaet og du er snart inne i systemet.

Registerer e-posten din her...

Dugnad 17.september


Lørdag 17.september inviterer dugnadkomiteen til dugnad i barnehagen.


Mer informasjon om tid, sted og gjøremål vil bli sendt ut nærmere dato.

Hold av dagen !


Dugnadskomiteen

mandag 1. august 2016

Litt justeringer på hjemmesiden

I starten av august vil det være litt justeringer på hjemmesiden, så det vil ta et par dager før avdelingenes egne bloggsider vil vises i toppen av layouten.

Velkommen tilbake!

Da setter vi gang med et nytt barnehageår her i Varingskollen Barnehage. Kjente barn kommer tilbake fra ferie og nye barn og foreldre ønskes velkommen.
Det er tid for både tilvenning for nye barn, men det er kanskje også mange kjente barn som også trenger en liten tilvenning.

Skulle du være usikker på noe eller trenger noen gode råd før eller under barnehagestarten er det bare å ta kontakt med de ansatte på din avdeling.

Velkommen skal dere alle være!

fredag 20. mai 2016

Redusert foreldrebetaling


Til alle foresatte i Varingskollen Barnehage!
 
Vedlagt her ser dere et informasjonsbrev til alle foresatte som har barn i nittedalsbarnehager. Informasjonen gjelder retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2016-2017. Som kjent så opphører alle eksisterende vedtak nå ved utgangen av juli, og alle som mener de har rett på moderasjonene må søke på nytt for å få moderasjonene i kommende barnehageår.
 
På denne måten sikrer vi at alle foresatte med barn i barnehage er informert om moderasjonsordningene og at de får anledning til å søke hvis de mener de har rett på lavere foreldrebetaling.
 
Vi viser forøvrig til kommunens hjemmeside,https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/organisasjonskart/oppvekst-og-utdanning/barnehagene-i-nittedal-kommune/foreldrebetaling-i-barnehage/, som har oppdatert informasjon om disse moderasjonsordningene og hvor dere finner søknadskjema. Søknadskjema er også vedlagt brevet til foresatte, se vedlegg.
 

tirsdag 3. mai 2016

Foreldremøte for nye foreldre


Torsdag 12.mai er det foreldremøte for nye foreldre i barnehagen.

Tid: 1800
Sted: Fellesrommet i barnehagen

Barnehagen stengt torsdag og fredag


Vi minner om at barnehagen er stengt først kommende torsdag pga Kristi Himmelfarts dag og fredag grunnet planleggingsdag.