onsdag 6. januar 2016

Halvårsevaluering - Høsten 2015

Her kan dere lese halvårsevalueringen fra din avdeling:

Naturligvis

Blå avd.

Grønn avd.

Rød avd.

Gul avd.


Ved å klikke dere inn på din avdeling, så kommer evalueringen opp i et nytt vindu.