torsdag 21. januar 2016

Helseseminar 9.februar kl. 18-21

I år kommer Ada Sofie Austgård å skal holde foredrag.

Tema vil vil være "En barndom uten vold"

Ada Sofie Austegard er leder for Stine Sofies Stiftelse. Hun har siden oppstarten av organisasjonen i 2000 jobbet for å styrke barns rettssikkerhet og for å forebygge vold og overgrep mot barn. Austegard har lang erfaring med å holde foredrag, og er blant annet kåret til en av landets beste foredragsholdere av Aftenposten.

Hvert år opplever 100 000 barn i Norge vold og overgrep, viser målinger fra Justisdepartementet. 

- For å være i stand til å oppdage vold og overgrep mot barn, er det første man må gjøre å ta innover seg at det faktisk skjer, sier Ada Sofie Austgard.

Kurset gir kunnskap om :
·      hvilke symptomer de skal se etter for å avdekke vold og overgrep mot barn
·      hvordan man skal agere når man oppdager noe
·      hva man kan gjøre for å forebygge


Ada Sofie vil også presentere sin historie, og fortelle om Stine Sofies stiftelses arbeid.