mandag 15. februar 2016

Brukerundersøkelse


Kjære alle flotte foreldre i Varingskollen Barnehage

 Nå er det lenge siden Varingskollen Barnehage har gjennomført en brukerundersøkelse, så i løpet av kort tid vil det bli lagt ut en slik undersøkelse. Ved å delta i denne undersøkelsen vil du få muligheten til å belyse viktige aspekter rundt hverdagen i vår barnehage. Vi håper at så mange som mulig vil sette av litt tid og svare på denne brukerundersøklesen, da den vil være et viktig verktøy for barnehagens ansatte.

Med vennlig hilsen
SU og de ansatte i Varingskollen Barnehage