onsdag 24. februar 2016

Sjekk din barnehage? - Varingskollen oppfyller alle krav

På kartoversikten til NRK kan du sjekke hva kommunen sier om din barnehage:
  • Hvilke barnehager som er godkjente eller ikke, og årsaken til manglende godkjenning.
  • Om barnehagen har hatt tilsyn de siste tre årene.
  • Om barnehagen oppfyller krav om sikkerhet, internkontrollsystem, areal, vedlikeholdsplan og andre merknader av relevans for innemiljøet. 
I tillegg har NRK blant annet lagt inn tall for lekeareal og antall barn per ansatt i databasen, dette er tall fra Utdanningsdirektoratet.

NB! Dette er resultater etter en kontroll i 2012. En ny godkjenning er under arbeid og vil bli gjennomført i løpet av 2016.