fredag 18. mars 2016

Barnehagefakta.no - Sjekk den ut

Viste du at det finnes en side som heter www.barnehagefakta.no hvor man kan sammenligne sine barnehager.

Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass.


Tallene i barnehagefakta er basert på opplysninger som barnehagene selv rapporterer inn i desember hvert år, og de kvalitetssikres av kommunen og Utdanningsdirektoratet.

Nøkkeltall om barnehagene kan være nyttige både for foresatte til barn i barnehagen og for andre med interesse for barnehager.

Søk opp Varingskollen Barnehage og se hvordan vi ligger an i gjennomsnitt.