tirsdag 1. mars 2016

Lusekampanje i uke 10

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. 

Vi oppfordrer derfor spesifikt foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 12.-13. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. 

Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Som vedlegg finner dere et skjema hvor man gir en tilbakemelding på deltagelse og gjennomføring. Skriv på barnets navn og din underskrift, og lever det på den avdelingen ditt barn tilhører.