fredag 1. april 2016

Endring i mattilbudet i barnehagen fra 4.april APRILSNARR

Dette har vært en fantastisk dag hvor vi har fått lov til å lure noen. Noen tok den, noen gjorde ikke, noe som gjorde det enda bedre.

Mattilbudet i barnehagen forblir fortsatt sunt og uten sukker!

Etter at vi nå har gjennomført en brukerundersøkelse blant brukerne i barnehagen, setter vi nå i gang med tiltak for styrke barnehagen.

Det var en tydelig tilbakemelding i brukerundersøkelsen om at de foresatte etterlyste og ønsket mer våkne og energifylte barn på ettermiddag. De foresatte opplevde at barna var stille og trøtte etter endt dag i barnehagen og savnet muligheten til å være aktive med barna.

Barnehagen ser seg da nødt til og som eneste mulighet for å forlenge barnas energi over tid å gjøre endringer i barnas kosthold i hverdagen.

Barnehagen har frem til nå fokusert på sunt og riktig kosthold, hvor fisk og grove varianter har blitt prioritert. Fra kommende mandag vil barnehagen endre dette fokuset.

Alle er kjent med at sukker er energigivende og det vil nå bli servert mat og væske som inneholder betydelig større mengder med dette. Vi vil igjennom dette øke barnas energi og man vil forhåpentligvis få mer våkne og oppgående barn med hjem ved henting.

Barnehagen håper dette vil hjelpe dere foresatte med å få en bedre og ikke minst lenger voksen/barn tid med barnet etter endt dag i barnehagen.

Barnehagen vil i løpet av helgen jobbe frem en kostholdsplan som skal gi barnet mer energi og vil gjøre dette i samarbeid med Mattilsynet og en ekstern ernæringsfysiolog..

Vi ser frem i mot et enda bedre samarbeid og håper dette vil styrke og bedre de foresatte tid med barna i fremtiden.