fredag 20. mai 2016

Redusert foreldrebetaling


Til alle foresatte i Varingskollen Barnehage!
 
Vedlagt her ser dere et informasjonsbrev til alle foresatte som har barn i nittedalsbarnehager. Informasjonen gjelder retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2016-2017. Som kjent så opphører alle eksisterende vedtak nå ved utgangen av juli, og alle som mener de har rett på moderasjonene må søke på nytt for å få moderasjonene i kommende barnehageår.
 
På denne måten sikrer vi at alle foresatte med barn i barnehage er informert om moderasjonsordningene og at de får anledning til å søke hvis de mener de har rett på lavere foreldrebetaling.
 
Vi viser forøvrig til kommunens hjemmeside,https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/organisasjonskart/oppvekst-og-utdanning/barnehagene-i-nittedal-kommune/foreldrebetaling-i-barnehage/, som har oppdatert informasjon om disse moderasjonsordningene og hvor dere finner søknadskjema. Søknadskjema er også vedlagt brevet til foresatte, se vedlegg.
 

tirsdag 3. mai 2016

Foreldremøte for nye foreldre


Torsdag 12.mai er det foreldremøte for nye foreldre i barnehagen.

Tid: 1800
Sted: Fellesrommet i barnehagen

Barnehagen stengt torsdag og fredag


Vi minner om at barnehagen er stengt først kommende torsdag pga Kristi Himmelfarts dag og fredag grunnet planleggingsdag.