fredag 20. mai 2016

Redusert foreldrebetaling


Til alle foresatte i Varingskollen Barnehage!
 
Vedlagt her ser dere et informasjonsbrev til alle foresatte som har barn i nittedalsbarnehager. Informasjonen gjelder retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2016-2017. Som kjent så opphører alle eksisterende vedtak nå ved utgangen av juli, og alle som mener de har rett på moderasjonene må søke på nytt for å få moderasjonene i kommende barnehageår.
 
På denne måten sikrer vi at alle foresatte med barn i barnehage er informert om moderasjonsordningene og at de får anledning til å søke hvis de mener de har rett på lavere foreldrebetaling.
 
Vi viser forøvrig til kommunens hjemmeside,https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/organisasjonskart/oppvekst-og-utdanning/barnehagene-i-nittedal-kommune/foreldrebetaling-i-barnehage/, som har oppdatert informasjon om disse moderasjonsordningene og hvor dere finner søknadskjema. Søknadskjema er også vedlagt brevet til foresatte, se vedlegg.