fredag 26. august 2016

Lusekampanje - Uke 35

I Nittedal har det vært mye lus de siste årene. Flere barnehager har hatt problemer med å bli kvitt lus. Det er kostbart og mye jobb hvis man gjentatte ganger må behandle barnet/ hele familien for lus.
Folkehelseinstituttet oppfordrer til å ha årlige lusekampanjer da forskning viser at dersom sjekk og behandling skjer samtidig, reduseres lusetilfellene over tid. Nittedal har derfor valgt å satse på forebygging av lusespredning gjennom lusekampanje i uke 10 og 35.
Lusesjekk med kam er det viktigste tiltaket vi har mot hodelus.


Les i vedlagte brosjyre om hodelus eller les på folkehelseinstituttet sine nettsider:  http://www.fhi.no/tema/lus