tirsdag 4. oktober 2016

BESAFE i barnehagen

Bilde fra tidligere BESAFE prosjekt
I forbindelse med den nasjonale kampanjen mot mobbing, har Nittedal kommune sin egen BESAFE – uke. 

I år er temaet tilskuerrollen, hva er tilskuerrollen?  Tilskuerrollen er de som står og ser på, den som tier samtykker og dermed oppmuntrer mobberen. Indirekte uttrykker de sin aksept. Det er viktig at dere foreldre griper inn hvis dere ser at ugreie ting skjer, og snakker om hva det handler om å være i tilskuerrollen med barna deres.

Vi skal ha en samling og kunstutstilling den 27.10.16 der vennskap og samarbeid er i fokus. Kunstutstillingen vil vise fram barnekunst, samt ha bilder der vi ser prosessen fram til ferdig produkt. Samlingen handler om en gutt som blir mobbet på grunn av den nye jakka si, og er et dramaforløp som vi voksne skal vise barna. 
Dere foreldre har mulighet til å gå ned på fellesrommet ved henting å ta en titt denne ettermiddagen.