tirsdag 4. oktober 2016

Oppgradering av uteområde i barnehagen

Vi er godt i gang med oppgraderingen av uteområde i barnehagen. De jobber og man kan daglig se fremgang.

Område blir jobbet med i soner, noe som gjør at enkelte områder vil være stengt v i perioder.
I utgangspunktet håper vi at de skal være ferdig innen oktober er ferdig.

Vi takker for tålmodigheten til dere foresatte med tanke på parkeringsmuligheter under byggeperioden.