fredag 27. januar 2017

Velkommen til årets Helseseminar

Varingskollen Barnehage inviterer alle foresatte i barnehagen til årets helseseminar 7.februar kl. 1800-2000

I forbindelse med den nasjonale kampanjen mot mobbing, har Nittedal kommune hatt mobbing og tilskuerrollen som tema på Be safe.
Årets Helseseminar handler om hva vi som voksne (personal og foreldre) kan gjøre for å skape vennskap og forebygge mobbing.
Vi har vært så heldige i å få Kristoffer Svaland til å holde foredrag om mobbing. Kristoffer jobber på Høybråten skole på 1-2 trinn. I tillegg jobber han som gatemegler og instruktør for voksne for å løse og forebygge vold og mobbing blant unge.

Kristoffer er dramapedagog og prosjektleder for Blikk.Stille:

Verkstedet Blikk.Stille bruker den dialogbaserte og interaktive metoden forumteater for å bevisstgjøre elevene på hva skjult mobbing innebærer og hva de selv kan gjøre for å stoppe det.
Det begynner med at elevene ser en forestilling. Deretter får elevene se konkrete situasjoner der skjult mobbing iscenesettes gjennom 3 verksteder, og de blir på en leken måte invitert til å engasjere seg aktivt for å stoppe den negative utviklingen.
Prosjektet strekker seg over tid, slik at elevenes innspill kan bearbeides mellom hvert verksted. Kontaktlærer får en unik mulighet til å se det sosiale samspillet i gruppen utenfra, som et utgangspunkt for å jobbe videre med klassemiljøet.
I Blikk. Stille jobber Kristoffer mye med rollen som tilskuer, hvordan man kan bryte inn når noen blir mobbet og gjøre endring for mobberen og offeret.

Vi ønsker dere alle velkommen til en betydningsfull kveld I Varingskollen barnehage.