torsdag 2. mars 2017

Varsel om økt foreldrebetaling

Eierstyret varsler med dette om økt foreldrebetaling fra 1.april 2017. Vi følger da maksprisen som alle barnehager i kommunen følger, og som blir fast satt av Stortinget.

Maksprisen for 2016 var 2655 kroner pr måned.

Maksprisen for 2017 er 2730 kroner pr måned, det vil si at satsen er økt med 75 kr pr måned.

Mat og turpenger holdes uendret.

Med vennlig hilsen

Eierstyret i Varingskollen Barnehage