onsdag 30. august 2017

Lusekampanje - Uke 35

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre.
En grundig lusesjekk må utføres straks man hører om lus i omgangskretsen. Det er foreldrenes oppgave å undersøke barna for hodelus. Bruk lusekam og ta en grundig sjekk! Det holder ikke bare å titte i håret og hodebunnen.  Det er lett å finne lus hvis det er mange, vanskelig hvis det er få, og det er mest vanlig.


Lurer du på hvordan luseegg og hodelus ser ut? Eller er du usikker på hvordan du skal sjekke på best mulig måte? 
Gå inn på Folkehelseinstituttet sine nettsider: http://www.fhi.no/tema/lus
 Les: Fakta om hodelus og Smitte

Oppdaget du lus?
Barnet må holdes borte fra barnehagen/skolen til første behandling er gjort.
Si i fra til barnehagen/skolen og de som barnet har vært i nærkontakt med.
Gå inn på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Les: Behandling.
Du kan ellers få råd på apoteket og på helsestasjonen.

Generelt:
Gre barnet (gjerne med lusekam) minst en gang i måneden, gjerne hver uke. Forskning viser at dette er den mest effektive metoden for å få ned hodelustilfellene. Husk også å sjekke barnet etter utenlandsopphold og etter