mandag 27. november 2017

Endring i maksprisen

Varingskollen barnehage følger statens satser for makspris. Maksprisen for 2017 er kr 2730 pr. måned. Maksprisen for 2018 er kr 2910 pr måned, det vil si at satsen er økt med 180 kr pr. måned. Denne nye satsen gjelder fra og med 1.februar,2018.

Mat og turpenger holdes uendret.

Med vennlig hilsen

Eierstyret i Varingskollen Barnehage