Nyhetsarkiv

 • Hvordan samarbeid for å styrke barnets selvfølelse og identitet

  Inkludering og fokus på å bygge opp barns selvfølelse vil være et viktig tema i fremtiden. Dette vil mange barnehager ha et ekstra fokus på. Å vokse opp i dagens samfunn er kanskje tøffere enn noen gang pga. sosiale mediers inntog i nåtidens hverdag. Det er derfor viktig å ha en god grunnmur med god selvfølelse, der inkludering går hånd i hånd for et bedre vi-samfunn.

 • Fra jord til bord i barnehagen

  Et kjøkkenhageprosjekt i Varingskollen barnehage i 2020. Sommeren 2019 fikk vi et par settepoteter som vi plantet i kjøkkenhagen. Samme året på sensommeren drar vi opp en av plantene som har vokst opp. En potet har faktisk blitt til ti små poteter. Barnet som drar opp potetplanten får øyet på alle potetene som er under og utbryter "Er det der poteter kommer i fra".

 • Tilbake til hverdagen - Kan by på utfordringer

  Perioden med ferie og masse tid sammen med familien er snart over for mange. For mange har faste regler hjemme blitt litt sett bort i fra. Nå er det tilbake i hverdagen, hvor jobb og barnehage blir i de daglige rutinene.

 • Vennskap til barns beste- det viktige samarbeidet

  I Barnekonvensjonens artikkel 3 står det at vi voksne skal gjøre det som er best for barn.
  For å klare dette må vi sammen- barnehagen, foreldrene og barna ha dette som felles mål.

 • Årsmøte 2019

  Velkommen til årsmøte i Varingskollen Barnehage. Lyst til å være med å påvirke hverdagen til barnehagen? Møt opp på årsmøtet.

 • Åpen dag i barnehagen

  Onsdag 6.februar gjennomføres det åpen dag i alle barnehagene i Nittedal og vi i Varingskollen Barnehage er med.

 • Kulde og barn

  Det finnes ingen nasjonale anbefalinger for når det er tilrådelighet å la barn oppholde seg ute om vinteren i streng kulde. Det følte temperaturen vil være avhengig av både vindhastighet og luftfuktighet, i tillegg til selve lufttemperaturen.

 • Lekens betydning for barn

  «La meg være et barn, la meg leke nå, for alle de store har engang vært små, men ta ikke leken fra meg. Jeg vil leke en stund, jeg vil leke meg sunn, jeg vil leke meg stor, jeg vil leke for livet på menneskets jord.»

 • Verdienes barnehage

  Engasjert. Raus. Nytenkende. Troverdig. Det er de fire verdiene som Varingskollen barnehage lever etter. Barnehagen er IA-bedrift og får god hjelp fra NAV Arbeidslivssenter Akershus.

 • To dager med faglig påfyll

  Torsdag 25. og fredag 26.oktober hadde barnehagen planleggingsdager. Det ble to dager med meget viktig og god faglig input.

 • Det er kjærlighet i et "Nei"

  Noen foreldre tenker at «lykkelige barn gråter ikke». Foreldrene strekker seg langt for å unngå konflikter og gråt. De føyer barnet sitt bevisst eller ubevisst i små og store spørsmål gjennom dagen. Vi som har jobbet i barnehage en stund ser en dreining mot (for) mye barnemedvirkning.

 • Skoggruppemetoden - et pedagogisk verktøy

  Skoggruppemetoden er en spesialpedagogisk metode som er utviklet av audiopedagogene Aina Nordahl, Elisabeth Jepsen og Sidsel Skappel Misund. Metoden fremhever naturens og skogens unike muligheter i samspillet mellom barn og voksne. I motsetning til mer tradisjonell spesialundervisning som legger vekt på å trene på barnets svake sider, fokuserer skoggruppemetoden på barnets sterke sider.

 • Bleiefri?

  Tenker du å jobbe med å bli bleiefri? Eller er du allerede i gang, men opplever det som litt frustrende? Her finner du noen tanker og tips om hvordan man kan arbeide seg frem til et barn uten bleie.

 • Verdens psykiske helse dag

  10. oktober hvert år blir Verdensdagen for psykisk helse markert verden over. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står for markeringen. I Norge koordinerer Mental Helse den nasjonale kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet. I tillegg står en rekke organisasjoner, kommuner, helseforetak og frivillige bak ulike arrangementer over hele landet på denne dagen. Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Det store flertallet blir friske.

 • Fokus på inkluderende barnemiljø

  Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne (Rammeplan for barnehager, 2017)

 • Førstehjelpskurs for de ansatte

  Hvert år gjennomfører de ansatte førstehjelp -og hjertestarterkurs i regi av Nittedal Rødekors. En akutt situasjon kan alltids oppstå og det er derfor viktig at personalet er forberedt når dette skulle skje.

 • KidPlan har blitt til app

  Da har KidPlan appen endelig blitt lansert! Enklere å følge hverdagen til barna i barnehagen.

 • Dugnad 8.-9.September

  Lørdag 8. og søndag 9.september gjennomføres det dugnad i barnehagen. Arbeidsoppgaver og hva som trengs av redskaper og kompetanse vil komme nærmere helgen fra dugnadskomiteen.

 • Flere ansatte i utdanning - En styrke

  Viste du at Varingskollen barnehagen har et stort fokus på faglig utvikling blant sine ansatte? Varingskollen er ikke en lærende organisasjon bare for barna, men også de ansatte.

 • Bemanningsplan - Det kommende barnehageåret

  Det har i den siste tiden kommet flere endringer fra høyere hold som skal være med å styrke barnehagens bemanning. Her av pedagognormen som trer i kraft nå fra 1.8. Dette legger føring for at det blir noe endringer i personal sammensetningen. Under finner dere en total oversikt over personalet på de enkelte avdelingene.

 • Starter du i barnehagen nå til høsten? Her finner du alt du trenger

  Det er ikke alltid lett å starte opp som helt ny i barnehage eller flytte over til en ny barnehage. VI har her prøvd å samle all den nødvendige informasjonen du trenger i forkant av første dag.

 • Stort oppmøte på sommerfesten

  Etter dårlig vær forrige uke, satset vi på nytt med å få gjennomført sommerfesten og årets avslutning.

 • Sommerfest i barnehagen

  Som tradisjon inviterer Samarbeidsutvalget til sommerfest for barnehagens barn og foresatte. Torsdag 14.juni fra kl. 1600-1800 braker det løs.

 • Søknad om moderasjonsordninger - Foreldrebetaling 2018/2019

  Informasjon til alle foresatte med barn i barnehage om moderasjonsordninger - foreldrebetaling barnehageåret 2018-2019

 • Vårdugnad i barnehagen

  Lørdag 5.- og søndag 6.mai arrangeres det vårdugnad i barnehagen. Etter en vinter med mye snø og med er det mye som skal gjøres.

 • Mattilbudet i barnehagen

  Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold. Maten i barnehagen, enten den er medbrakt eller tilberedt i barnehagen, er derfor av stor betydning for barns utvikling og helse. Gode rammer rundt måltidene er viktig for å gi barna gode måltidsopplevelser og kan påvirke hvor mye mat barnet får i seg.

 • Nå går det mot vår - Hva er viktig å ha av klær i barnehagen?

  Det går nå mot vår og det blir våtere i barnehagen. Da trengs det noen endringer i klærne barna har i barnehagen.

 • Lusekampanje kommende helg

  Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehage til i helgen å arrangere en kampanje mot hodelus.

 • Velkommen til barnehagens nye hjemmeside

  Som en del av arbeidet med å utvikle barnehagen lanserer vi nå barnehagen nye hjemmeside, samt går over til et nytt og bedre kommunikasjonsverktøy ut til de foresatte.

 • Barnehagen fylte 15 år!

  Tirsdag 6.februar har vi feiret barnehagens 15 år og Samenes dag! Med barnehagens oppstart 6.Februar 2003 kunne Varingskollen Barnehage markere sin 15 års dag som en privat barnehage i Nittedal Kommune.

 • Velkommen til årsmøte 2018

  Lyst til å være med å påvirke hverdagen til barnehagen? Eierstyret ønsker alle andelseiere velkommen til årsmøte i barnehagen.

 • Gjennomgang for foresatte - Barnehageweb

  Ønsker å sette deg mer inn i barnehagens nye hjemmeside eller forstår du den rett og slett ikke? Da gir vi deg muligheten til å få en liten innføring nå.

 • Brukerveiledning for foreldre/foresatte

  Ny hjemmeside og et nytt system for kommunikasjon er i gang i barnehagen. Det er mye nytt og for noen vanskelig å sette seg inn i. Tavla er foreldresiden til PBL Barnehageweb. Her finner du beskjeder, n lese ukeplaner, nyhetsartikler og se siste aktiviteter i fotoalbum.

 • Ønsker du å søke barnet ditt til Varingskollen Barnehage?

  Ønsker du finne ut mer om barnehagen eller ta en tur innom oss?

 • Helseseminar - Barns selvfølelse

  Tirsdag 13.februar kl. 1900-2100 inviterer barnehagen i samarbeid med SU til Helseseminar med barns selvfølelse som tema.

 • Alpinskolen er godt i gang

  Varingskollen Barnehage i på det 11 året med alpinkurs for de to eldste kullene i barnehagen. Med gjennomsnitt 50 barn hvert år er dette meget populært blant våre barn.

 • Barnehagen med ny hjemmeside

  Barnehagen har valgt å endre hjemmeside og system for informasjon i barnehagen. Målet er å samle all informasjon til foresatte på sted!

  Den nye hjemmesiden er nå operativ, men vi går ikke 100% over til denne før 15.februar 2018.