Bemanningsplan - Det kommende barnehageåret

Det har i den siste tiden kommet flere endringer fra høyere hold som skal være med å styrke barnehagens bemanning. Her av pedagognormen som trer i kraft nå fra 1.8. Dette legger føring for at det blir noe endringer i personal sammensetningen. Under finner dere en total oversikt over personalet på de enkelte avdelingene.

Først gratulerer vi Carina Thorsen som pedagogisk leder i barnehagen. Vi gratulerer også Michael Brovold og Tanja Olsen som Barne -og ungdomsarbeidere.

Vi ønsker Marianne Dotsetsveen, Tone Andersen, Tone Bergli og Lisbeth Øversveen lykke til med å gå opp til Barne -og ungdomsarbeiderfaget det kommende året.

 

Daglig leder: Jorunn Indrevik

Assisterende daglig leder: Wenche Westengen

 

Naturligvis -

Wenche Westengen, Pedagogisk leder

Bente Moen, Pedagogisk leder

Ann-Kristin Røkke, Barne -og ungdomsarbeider

Christoffer Høie, Pedagogisk medarbeider

Ole Sogn, Pedagogisk medarbeider (ABLU student 4.året)

Marius Andersen, Lærling Barne -og ungdomsarbeider

 

Grønn avdeling -

Mats Øksne, Pedagogisk leder (Pappa permisjon 1.8-14.12-18)

Ingrid Schiøtz, Pedagogisk leder

Tone S. Døving, Pedagogisk leder (Konstituert i perioden 1.8-12.12-18)

Sjatti Hermansen, Barne -og ungdomsarbeider

Martin Øversveen, Pedagogisk medarbeider

Michael Brovold, Barne -og ungdomsarbeider (Vikariat for Irene Nygaard)

Carina Gundersen, Barne -og ungdomsarbeider (ABLU student 3.året)

 

Blå avdeling -

Roger Haarstad, Pedagogisk leder

Stina Tønder, Konstiuert leder 

Unni Erichsen, Barne -og ungdomsarbeider

Tanja Olsen, Barne -og ungdomsarbeider

Karin Fjeldsgaard, Barne -og ungdomsarbeider

Jostein Engebretsen, Pedagogisk medarbeider (ABLU student 2.året)

Michelle Olufsen, Arbeidsprakis (til september)

 

Rød avdeling -

Anita Dammen Jacobsen, Pedagogisk leder

Elin Daneid, Pedagogisk leder

Gullveig Haugen, Barnehagelærer

Lisbeth Øversveen, Pedagogisk medarbeider

Tone Bergli, Pedagogisk medarbeider

Tone Andersen, Pedagogisk medarbeider

 

Gul avdeling -

Hilde Braaten, Pedagogisk leder

Carina Thorsen, Pedagogisk leder

Marianne Dotsetsveen, Pedagogisk medarbeider

Linn Backe Nilsen, Pedagogisk medarbeider

Carine Wangen, Pedagogisk medarbeider/ Lærling Barne -og ungdomsarbeider 

Hilde Andersen, Pedagogisk medarbeider

 

Kjøkken -

Kari Gjengstø

 

Førskolen -

Ole Sogn

Carina Gundersen

Unni Erichsen

 

Musikk og Alpin

Tone S. Døving

 

NB! Endringene i personalet gjelder fra 1.august 2018