Flere ansatte i utdanning - En styrke

Viste du at Varingskollen barnehagen har et stort fokus på faglig utvikling blant sine ansatte? Varingskollen er ikke en lærende organisasjon bare for barna, men også de ansatte.

Å ha et faglig fokus med høykvalitet i barnehagen er en stor styrke. Ved å styrke det faglige innholdet i barnehagene vil barna på den måten få et enda større utbytte av å være i barnehagen.

I begynnelsen av juni hadde vi 3 ansatte som tok fagbrev som Barne -og ungdomsarbeider. Vi har 3 av våre ansatte som studerer som Barnehagelærer ved OsloMet som er en arbeidsbasert barnehagelærerutdanning. Det betyr at man er 50% på skole og 50% i barnehagen. Barnehagen blir en del av læringsarenaen som vil gjøre at man hele tiden har muligheten tl å få innputt på ny literatur og forskning. 

Vi har også to lærlinger som Barne -og ungdomsarbeider.

I tillegg til dette er det fire nyansatte som starter opp med Barne -ungdomsarbeider nå høsten 2018. Disse tar dette opp på kveldkurs.

Det vil si at når alle disse er ferdig uteksaminert vil 95% av barnehagens ansatte ha en utdannelse som er relatert til arbeid med barn og barnehagen. 

Vi er stolte av å være en barnehage hvor de ansatte ønsker å videreutdanne seg og at vi sammen skaper en god utviklingsarena med faglig kompetanse for barna.