To dager med faglig påfyll

Torsdag 25. og fredag 26.oktober hadde barnehagen planleggingsdager. Det ble to dager med meget viktig og god faglig input.

Som en tradisjon i barnehagen gjennomfører vi to dager planleggingsdager med hele personalet på Kvitfjell en helg i oktober. Målet med turen er å gi personalet faglig påfyll som er relatert til det vi arbeider med i barnehagen, samtidig opprettholde og skape et godt arbeidsmiljø.

For å skape et godt arbeidsmiljø hvor man aksepteres som den man er og tørr å uytrykk sine meninger, er det viktig at personalet kjenner hverandre godt. Gjennom et godt vennskap og trygge rammer vil man tørre å utrykke sine meninger og derav kunne skape gode refleksjoner over arbeidet vi gjør i barnehagen.

Årets faglige fokus omhandlet temaet Inkluderende barnemiljø og hvordan vi som voksne møter barna i barnehagen. Hovedmomentene har vært som hva barna trenger for å bli inkluderende, hvordan arbeidet med sosial kompetanse på små barn og sosial kompetanse på de eldre barna. 

- Miljøet mellom barna i barnehagen

- Voksenrollen i barnehagen