Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte i Varingskollen Barnehage. Lyst til å være med å påvirke hverdagen til barnehagen? Møt opp på årsmøtet.

Dato: torsdag 25. april, 2019 Tid: kl 19 - 21 Sted: fellesrommet i barnehagen 

 Saksliste til årsmøtet:  

 • Valg av møteleder 

• Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen 

• Godkjenning av innkallingen til møtet 

• Godkjenning av årsmeldingen fra eierstyret 

• Godkjenning av regnskapet for 2018 og orientering om budsjettet for 2019 

• Eventuelle forslag om vedtektsendringer 

• Eventuelt forslag om oppløsning 

• Valg av styremedlemmer – 3 styremedlemmer og 1 vara er på valg 

• Valg av valgkomité 

• Annet 

Styret legger ut alle møtedokumentene på nettsidene (Tavla) til barnehagen så snart de er klare. Møt opp og få en innsikt i hvordan barnehagen drives.  

Vel møtt! 

Hilsen Eierstyret