Endelig får barna som fortjent i norske barnehager

Drømmen er en bedre bemanningsnorm som gjelder i hele barnehagens åpningstid eller kortere dager for barna, men for at dette skal være gjennomførbart må det bevilges penger. Pedagogiske leder Anita Dammen Jacobsen kommenterer dette.

Leder for Samarbeidsutvalget, Elisabeth Furuseth, sier følgende:

Pengene som kreves trengs nå, ikke 2 år i etterkant slik som er dagens praksis. Det er ingen lukrativ business å drive private selvstendige barnehager, og flere private barnehager sliter nå økonomisk som følge av krav om høyere bemanning i kjernetiden, men uten ekstra tilskudd for å dekke opp for disse lønnsmidlene. Disse pengene vil de private barnehagene motta 2 år etter kravet om høyere bemanning tredde i kraft.

Vi foreldre kan være med og engasjere oss for å bedre barnas barnehagehverdag, bl.a. ved å legge press på Regjeringen og lokale politikere. Det finnes grupper på FB som har fokus på arbeidet for å bedre bemanning i barnehagene og at dette skal fullfinansieres fra dag 1 (F. eks Foreldreopprøret og Barnehageopprøret). Det er viktig at også vi foreldre sier ifra at vi ikke er fornøyd med dagens situasjon. Som Anita skriver: «Nå må vi tillate oss å bruke utestemme».

 

Endelig får barna som fortjent i norske barnehager - Skrevet av Anita Dammen Jacobsen, Pedagogisk leder, Varingskollen Barnehage

Det er først nå, i kjølvannet av den forhatte pandemien, at barna får som de fortjener i norske barnehager.

Selvsagt er nødvendig smittevern blitt en krevende arbeidsoppgave, men kravet om reduserte gruppestørrelser og begrensing av kontaktmuligheter, har gitt barna en helt ny barnehagehverdag.

Ny barnehagehverdag

«Ungene har det jo helt supert!» utbrøt en klok ansatt forleden. Og det er helt sant! Barna har kortere barnehagedager enn normalt, og er mindre slitne enn før. De opplever god voksentetthet med oppfølging, omsorg, støtte og stimulering gjennom hele dagen. De får god variasjon i gjøremål, og samtidig forutsigbarhet med færre barn og faste voksne. Mange voksne har senket skuldrene litt med hensyn til antall barn å tilgodese. «Jeg føler jeg kan by mer på meg selv, og finne på gøyale ting å gjøre når jeg ikke hele tiden må holde styr på den vanlige store barnegruppa!», ble sagt med et gledessukk nylig.   

Vår barnehage har tidligere også vært en god barnehage å være i. Vi har hatt litt bedre bemanning og pedagogtetthet enn nasjonale krav. Og vi har fantastiske voksne som er rause, nytenkende, engasjerte og troverdige. Vi får til fantastiske ting.   

Men de ordinære nasjonale rammene er ikke gode nok! Bemanningsnorm og pedagogtetthet er kun ord å smykke seg med, og ingen følt virkelighet i barnehagene. Med litt velvilje har vi god nok voksentetthet omkring tre timer pr dag, grunnet normal arbeidstid, nødvendig planleggingstid, sykefravær i en presset jobb, og arbeidsrettigheter som pause, ferie og avspasering.  Det betyr at rundt sju timer hver dag er ikke bemanningen og pedagogtettheten tilstrekkelig.

Med redusert åpningstid har vi nå bedre rammer enn noen gang. Nå har vi reell tid og rom for å favne hvert enkelt barn, hele barnets oppholdstid!  Slik burde det være bestandig! For alle barn i Norge! Ikke bare fordi det er god samfunnsøkonomi på sikt, men fordi det er det eneste etisk forsvarlige! Barna er det mest dyrebare vi har!

Behov for bruk av utestemme

Mange barnehageansatte kvier for å snakke om denne virkeligheten. Vi vil nødig legge ytterligere bekymringer og mer dårlig samvittighet på pressede småbarnsforeldre. Men nå må vi tillate oss å bruke utestemme!  Når kunnskapsminister Guri Melby i utdanningsnytt.no sier «Jeg forstår at det er positivt med høy voksentetthet og stabile barnegrupper, men det må veies opp mot andre ting som vi mener må til for å gi et godt barnehagetilbud til våre barn», blir jeg fryktelig nysgjerrig. Hva i all verden kan være viktigere for barna i barnehagen enn høy voksentetthet og stabile barnegrupper? Er det snarere slik at statsråden prøver å si at Norge ikke kan prioritere småbarnas livskvalitet i barnehagen så høyt, fordi andre sektorer trenger pengene? Hva med å si som sant er? Eller sitter statsråden på dyp innsikt om andre kostnader forbundet med barns barnehagebehov som har gått meg og mine kollegaer hus forbi? 

Kvalitet framover

Jeg ser to mulige måter å styrke småbarnas livskvalitet i barnehagen på, utover pandemiens tidsvindu. Småbarnsforeldre gis omsider sekstimers arbeidsdag, og barnas maksimale oppholdstid blir sju og en halv time. Alternativt må bemanningen økes slik at bemannings -og pedagognorm blir reell hele barnehagens åpningstid. Begge deler vil selvsagt koste så det svir. Ja, det koster å sikre framtida vår!